Posted by: પ્રવિણ શ્રીમાળી Editor: YUVAROJAGAR (WeeklY) | માર્ચ 18, 2009

જોબ…જોબ…નૌકરી ખાલી છે ગુજરાત માં !

એક પ્રતિષ્ઠિત લાઈફ ઈન્સ્યુરન્સ કંપની ને નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે કાયમી ધોરણે અનુભવી/બિનઅનુભવી
ઉમેદવારો જોઈએ છે.

૧.) સેલ્સ મેનેજર – ૩ થી ૪ વર્ષનો ઈન્સ્યુરન્સ અનુભવ ધરાવતા

પોસ્ટીંગ જગ્યા ; કચ્છ – ભુજ અને ગાંધીધામ

પગાર ; સાચાં ઉમેદવાર માટે પગાર નો કોઈ બાધ નહી, તથા ઈન્સેન્ટીવ & અધર એલાઉન્સીસ તો ખરાજ.
તમારો હાલ નો પગાર, તમે જે પગાર મેળવવા માંગતાં હોવ તે, કેટલાં દિવસ માં નૌકરી માં જોડાઈ શકશો તથા તમારો
સંપર્ક કરવા માટે તમારો મો. અથવા ફોન નંબર, સરનામાં સાથે નીચે જણાવેલ ઈ-મેલ એડ્રેસ પર તમારો અપડેટ બાયોડેટા
આજે જ મેલ કરો
ઈ- મેલ ; priti.chaudhari@benchmarkhrsolutions.com

અથવા ફોન કરો ઃ ૦૭૯ – ૪૦૨૨૫૫૦૬

વધુ વિગત માટે નીચે આપેલ માહિતી વાંચો

—-Inline Attachment Follows—–

Hi Buddy ,

BENCHMARK HR Solutions is one of the leading HR firms having core competency in innovative recruitment services providing effective recruitment and training solutions
across India.

Our Client, India’s most trusted respected life insurance company selected as Best Places to Work survey is looking for fast paced growth position – SALES MANAGER

Its a Trusted Opening with Rs 2.5 Lac fixed salary to Rs 4.5 lacs +Rs 48000.00 Reimbursements + Incentives overall it is a man management position to be based at BHUJ / GANDHIDHAM

In your career span you had passed quiet good time in sales, now its time to grow up qualitatively in the ladder claim the rightfull place in FASTEST GROWING INSURANCE UPCOMING PENSION SECTOR in Leadership Position.Regarding this I would like to
share some interesting facts of INSURANCE SECTOR.

To MAKE YOUR DREAMS COME TRUE with Insurance Sector,you are offered:

(A): Leadership Position – Sales Manager – Whats UP
(B): Besides the fixed CTC there are extraordinary incentives
coupled with international awards at international venues ( Average Sales Manager in
this life insurance company also earns an average incentive ranging from Rs 3.0 lac
to Rs 10.0 lac )

Requirement :You should be a very good communicator possessing, good networking
and interpersonal skills. Local Market Exposure
Extraordinary Scope of professional growth earning opportunity in
financial (Insurance pension) Industry :

1.West India holds a prime importance in all companies working in Wealth management investment products such as Insurance Pension sector Mutual fund having more than
50% contribution from here.

2.More branches and with extended products launches poses an exiting career growth
as well as unlimited earning opportunity for you

We would recommend a challenging shift to your career in fastest growing insurance and pension sector since there is an immense scope of professional
growth as well as learning and earning opportunity within the Industry

If interested forward us your updated resume to the same mail id or contact Ms. Priti
on 079 – 40225506

If not then please ignore as it is a bulk mail or forward it to any of your friends who would be interested

Website – http://www.benchmarkhrsolutions.com

priti.chaudhari@benchmarkhrsolutions.com

(નોંધ ; પ્રિય વાચ્ક મિત્રો , અહીં પ્રગટ કર્વા માં આવેલ જાહેરાતો અમને મળેલાં ઈ-મેલો ને આધારે ગુજરતી માં ભાષાન્તર કરી ને તમારી સમક્ષ મુકીએ છીએ તેથી અસલ વિગત તથા માહિતી માટે ‘ વધુ વિગત માટે નીચે આપેલ માહિતી વાંચો ‘ તે લખેલ ફકરા પછી નાં અંગ્રેજી માં આપેલ વિગત જ અસલ માનવી તથા આ જાહેરાત થી થતાં ફાયદા – ગેર ફાયદા કે નુકશાની માટે અમો જવાબદાર નથી.
અને હા, આપ જો કોઇ ફાર્મ કે કંપની કે ફેકટરી નાં માલિક હોય અથવા તમારે કોઇ સ્ટાફ જોઈ તો હોય તો અમને તમારી રીક્રુટમેન્ટ અમને જરુરથી મોકલો અમે તમારી રીક્રુટ્મેન્ટ અહીં ફ્રી માં પ્રગટ કરીશું
તમારે સ્ટાફ જોઈ તો હોય તો અમને ઝડપથી આજે જ ઈ-મેલ કરો

ઈ – મેલ ; premshrimali47@gmail.com અથવા info.yuvarojagar@gmail.com)


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: